Obaveštenje

Ekipa Državnog posla ograđuje se od komentara i stavova iznetih na nezvaničnim Facebook profilima koji nose ime emisije i likova iz serije Državni posao.
Jedinu pravu korespodenciju sa akterima serije možete ostvariti na zvaničnoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/DrzavniPosaoSerija
Takođe napominjemo da će svako preuzimanje i postavljanje video snimaka, koji se nalaze na ovom sajtu, na druge sajtove biti prijavljeno administratorima.
Hvala vam na razumevanju!

Politika privatnosti

Poštovani korisnici,

Sajt drzavniposao.rs poštuje i čuva lični integritet osoba koje posećuju naše web strane. Prikupljaćemo podatke o identititetu osoba, kao što su ime, e-mail adresa, i dr. samo ako su dobrovoljno dostavljeni obrascima ili imejlom. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili Vašim zahtevima za informacijama.

Pored informacija u sadržini komentara koje korisnik učini javnim na portalu, prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar upućen. Vašu imejl adresu možemo iskoristiti samo ukoliko ste izrazili želju da vam odgovorimo na vaš komentar. Saznanje o IP adresi vašeg uređaja možemo iskoristiti jedino u slučaju da primetimo zloupotrebu mogućnosti komentarisanja na našem sajtu, kao i ukoliko ustanovimo pokušaje ometanja nesmetanog rada sajta, tako što ćemo izvršiti blokiranje određene IP adrese i daljeg pristupa našem sajtu uređaju kome je ta IP adresa dodeljena.

Podatke o IP adresi, okvirnoj geografskoj lokaciji, vrsti uređaja i pregledača (browser-a) sa kojeg pristupate sajtu prikupljamo i koristimo samo u svrhu statističke analize posećenosti sajta.

Samim pristupom sajtu, kao i ostavljanjem komentara, vi prihvatate pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Prikupljene podatke možemo obrađivati na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa korišćenjem sajta.

Vaši podaci mogu biti dostupni našim poslovnim partnerima koji nam pružaju usluge koje se odnose na održavanje sajta, pružanje usluge web hosting-a i slično. Obaveza naših poslovnih partnera je da poštuju tajnost podataka, da čuvaju podatke o ličnostima i korisnicima, kao i da ih ne upotrebljavaju za svrhe koje nisu predviđene saradnjom, niti odaju trećim licima koja bi ih mogla iskoristiti. Na kraju, vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim organima javne vlasti ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe, iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke organa javne vlasti, kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke. Osim ovih slučajeva, ne ustupamo prikupljene podatke trećim licima.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, ukoliko smo na to obavezani zakonom, tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. Sam tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi zajedno sa stranicom našeg sajta na kojoj se nalazi sadržaj koji ste komentarisali.Sajt emisije Državni posao na naslovnoj strani koristi program koji automatski preuzima linkove ka video klipovima sa Youtube-a pomoću Youtube API servisa. Google-ova politika privatnosti se nalazi na adresi https://policies.google.com/privacy.

Uslovi korišćenja API klijenta upotrebljenog na sajtu navedeni su OVDE. Politiku privatnosti API klijenta možete pročitati OVDE.

Zadržavamo pravo da promenimo ili modifikujemo ovu Politiku privatnosti, bez prethodne najave. Aktuelnu verziju Politike privatnosti možete pronaći na ovoj stranici.

Datum poslednje izmene: 19.04.2020.